Dlaczego nowa

nazwa Gminy?

Poniżej miejsce na animację

coś tam coś tam coś tam

Odtwórz wideo

Dlaczego zmiana nazwy?

Jubileusz

Każda lokalna społeczność identyfikuje się z miejscem i podkreśla swoją odrębność. W tym roku obchodzimy 50 - lecie powołania gmin wiejskich. To czas podsumowań i czas aby rozpocząć nowy rozdział w historii naszej małej ojczyzny.

Własna marka

„Budowa rozpoznawalnej marki własnej”, to jeden z celów który został zawarty w Strategi Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 – 2026. To potrzeba wynikająca z chęci wyróżnienia się, podniesienia poziomu atrakcyjności, wzrostu rozpoznawalności. Chcemy aby realizowane przez nas projekty, czy odnoszone sukcesy kojarzyły się konkretnie z naszym samorządem.

Rozpoznawalność

Każda zmiana ma swoje uwarunkowania. Niejednokrotnie nasz samorząd mylony jest z Miastem Słupsk, trudno wytłumaczyć osobom, nie związanym z administracją samorządową, że jesteśmy odrębną jednostką. Zmiana nazwy Gminy, pozwoli na lepszą rozpoznawalność naszego samorządu w kraju i zagranicą.

Identyfikacja

Często zdarzają się pomyłki w korespondencji urzędowej, ale również wśród mieszkańców gminy czy miasta często pojawia się pytanie, do której instytucji powinni się udać w celu załatwienia swoich formalności. Podkreślanie odrębności jest ważne, ponieważ każda lokalna społeczność identyfikuje się z bliskim sobie miejscem i buduje w ten sposób poczucie przynależności do wspólnoty oraz konstruuje lokalną tożsamość.

Dlaczego Redzikowo?

Jest kilka powodów, dlaczego wybrana została taka, a nie inna nazwa.

Redzikowo odzwierciedla charakterystykę gminy.

Znajdują się tu tereny rolnicze jak również strefa przemysłowa, obiekty sportowe i kulturalne które służą wszystkim mieszkańcom regionu.

Redzikowo jest już nazwą rozpoznawalną w kraju i zagranicą.

Dzięki temu nowa marka własna naszej gminy, nie będzie tworzona od zera.

W Redzikowie znajduje się wiele instytucji.

Lądowisko Kultury i biblioteka, Park Wodny, lodowisko, orlik, miasteczko rowerowe. Swoje miejsce mają tu również: żłobek gminny Iskiereczka, szkoła podstawowa z punktem przedszkolnym, liceum wojskowe. Na terenie Redzikowa funkcjonuje również Uniwersytet III Wieku.

Miejscowość jest dobrze skomunikowana,

W związku z planowaną rozbudową trasy S6, jej dostępność komunikacyjna będzie jeszcze lepsza.

Bardzo ważnymi instytucjami, są tutaj również.

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych oraz Batalion Ochrony Bazy.

Dla całego regionu ważna jest również historia związana z tym miejscem.

Przez dziesięciolecia funkcjonował tu bowiem 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

Konsultacje dotyczące zmiany nazwy gminy

Ankietę można przekazać do 15 marca 2023r.

  • osobiście w BOI w Urzędzie Gminy Słupsk
  • korespondencyjnie: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
  • do Sołtysa w każdej miejscowości Gminy
  • w wyznaczonych punktach na terenie gminy Słupsk

Spotkania informacyjne

Data spotkania: 21.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 13.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 10.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 15.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 06.03.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 27.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Głobinie

Data spotkania: 22.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 15.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 06.03.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 07.03.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 21.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 14.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 14.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 20.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 28.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 20.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 01.03.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 07.03.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Lądowisko Kultury

Data spotkania: 27.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Zespół Szkół w Siemianicach 

Data spotkania: 22.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 09.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 10.02.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Zagroda nr 5 

Data spotkania: 13.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 01.03.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 28.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 09.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 21.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 13.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 10.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 15.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 06.03.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 27.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Głobinie

Data spotkania: 22.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 15.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 06.03.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 07.03.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 21.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 14.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 14.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 20.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 28.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 20.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 01.03.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 07.03.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Lądowisko Kultury

Data spotkania: 27.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Zespół Szkół w Siemianicach 

Data spotkania: 22.02.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 09.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 10.02.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Zagroda nr 5 

Data spotkania: 13.02.2023 (poniedziałek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 01.03.2023 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 28.02.2023 (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 09.03.2023 (czwartek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Data spotkania: 03.03.2023 (piątek)

Godzina: 18:00

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska

Co dla mieszkańców oznacza zmiana nazwy?

Zmiana nazwy gminy nie niesie za sobą żadnych trudności dla mieszkańców. 

Nie trzeba będzie wymieniać dokumentów czy dokonywać żadnych innych zmian np. adresowych.